www.cancerstiftelsen.se | Onsdag, 14 April 2021 | [English]
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse
Det går att komma längre.
Det går att rädda fler!

Av det totalt insamlade medel under 2008 - 430.575 - delas 230.575 ut till tre så kallade spetsprojekt.

100.000 gick till forskning om coloncancer (tjocktarmscancer), Karin Jirström och 130.575 delades mellan de två forskarna David Gisselsson och Jonas Manjer.

Av det insamlade beloppet kommer minst 200.000 att utdelas till forskning om coloncancer under 2009 och 2010.