Warning: Creating default object from empty value in /storage/content/06/1003306/cancerstiftelsen.se/public_html/kcms/kcms_config.php on line 5 Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/06/1003306/cancerstiftelsen.se/public_html/kcms/kcms_lib.php on line 4 Gunnar Nilssons Cancerstiftelse | Forskningsanslag 2008
www.cancerstiftelsen.se | Onsdag, 1 December 2021 | [English]
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse
Det går att komma längre.
Det går att rädda fler!

Forskningsprojekt som erhållit anslag år 2008

Per-Ola Andersson, Göteborg
Immunterapi vid kronisk lymfatisk leukemi, 60.000

Tommy Andersson, Malmö
Peptider ifrån Wnt-5a hämmar tumörmetastasering, 100.000

Håkan Axelson, Malmö
Hämning av tumörtillväxt genom blockerad Notch signalering, 100.000

Bo Baldetorp, Lund
Provdatabas för hantering av biobanksprover, 100.000

Mattias Belting, Lund
Målstyrd anti-angiogenesbehandling av cancer, 100.000

Johan Bengzon, Lund
Stamcellsbehandling av maligna hjärntumörer, 70.000

Anders Bjartell, Malmö
Prediktiva biomarkörer vid prostatacancer, 150.000

Maria Bjurberg, Lund
PET vid cervixcancer, 70.000

Anna Blom, Malmö
Komplementhämmare i cancer, 70.000

Åke Borg, Lund
Molekylärgenetiska studier av bröstcancer, 150.000

Christina Carlsson, Lund
Cancerpatientens preferenser i klniska studier, 70.000

Bertil Casslén, Lund
Gynekologisk cancer – Biomarkörer och experimentella studier, 70.000

Annika Dejmek, Malmö
In situ bestämning av telomeras i lungcytologi, 70.000

Kristina Drott, Lund
Utveckling av målstyrd terapi vid leukemi och lymfon, 70.000

Elisabet Englund, Lund
Typning av glioblastom för förbättrad diagnostik o. prognostik, 70.000

Magnus Essand, Uppsala
Virusbaserd cancerterapi, 100.000

Xialong Fan, Lund
Utveckling av adenovirus, 70.000

Mårten Fernö, Lund
Behandlingsprediktiva faktorer vid bröstcancer, 150.000

Thoas Fioretos, Malmö
Genomisk karakterisering och funtionella studier av leukemiassocierade genetiska avvikelser
150.000

David Gisselsson, Lund
Genetisk heterogenitet i tumörvävnad hos barn, 100.288

Aleksander Giwercman, Malmö
Testikelcancer, hypgonadism och metabolt syndrom, 100.000

Yvonne Giwercman, Malmö
Testikelfunktion vid prostatacancer, 70.000

Urban Gullberg, Lund
Studier av hematopoietiska cellers utmognad för att kunna bryta utmognadsblockeringen vid akut leukemi, 70.000

Ingrid Hedenfalk, Lund
Karakterisering av manlig bröstcancer, 70.000

Mats Jerkeman, Lund
Maligna lymfon – diagnostik, behandling och biologi, 70.000

Helena Jernström, Lund
Undersökning av normalvarianter av gener som är viktiga för att bryta ner bröstcancerläkemedel o proteiner som kan vara viktiga för prognosen, 70.000


Karin Jirström, Malmö
Identification and validation of novel biomarkers with diagnostic, prognostic and treatment predictive value in colorectal cancer, 100.000

Annika Jögi, Malmö
Hypoxi i human bröstcancer: induktion av en lågt differentierad och stamcellslik fenotyp
70.000

Göran Landberg, Malmö
Multipla funktioner för cykliner i cancer, 150.000

Karin Leandersson, Malmö
Immunreaktioner vid bröstcancermetastasering, 70.000

Gudrun Lindmark, Helsingborg
Quanttative mRNA analysis of biomarkers for detection of disseminated tumor cells in lymph nodes and blood of colorectal cancer patients, 100.000

Michael Ljungberg, Lund
Fysik och dosimetri inom systemisk strålterapi, 70.000

Jonas Manjer, Malmö
Vitamin-D PTH och kalcium - risk för bröstcancer, 135.287

Mef Nilbert, Lund
Genomisk profilering av ärftlig colorektalcancer, 150.000

Ulrike Nuber, Lund
Stamceller vig gliom, 70.000

Tor Olofsson, Lund
Karakterisering av leukemistamceller hos barn, 70.000

Stina Oredsson, Lund
Hur påverkas bröstcancerstamceller av kemoterapi, 70.000

Ioannis Panagopoulos, Lund
Fussionsgener i humancancer, 70.000

Jenny Liao Persson, Malmö
Mekanismer och terapi för cancermetastasering, 70.000

Helen Pettersson, Malmö
Inhibering av multidrogresistens i tumörer, 70.000

Sven Påhlman, Malmö
Targeting the hypoxic phenotype in solid tumors, 100.000

Karin Rennstam, Lund
Genomiska förändringar i ärftlig ovarialcancer, 70.000

Lars Rönnstrand, Malmö
Investigation of alterations in the c-Kit signal transduction machinery, 100.000

Stefan Scheding, Lund
MSC: Stamceller från benmärg och osteosarkom, 70.000

Anita Sjölander, Malmö
Inflammationsinducerad cancer, 70.000

Sven-Erik Strand, Lund
Systemisk strålterapi – Behandlingsoptimering, 100.000

Jan Tennvall, Lund
Målriktad cancerbehandling (antikroppsbehandling) med radioaktiva isotoper, 150.000

David Ulmert, Malmö
Bilddiagnostisk metod för prostatacancer, 70.000


Totalt utdelat 2008: 48 st bidrag – 4.335.575 kr

Av totalt insamlade medel under 2008 – 430.575 kr – delas 230.575 kr ut till tre forskare
varav 100.000 kr gick till forskning om coloncancer (tjocktarmscancer).

Av det insamlade beloppet kommer 200.000 kr årligen delas ut till forskning om coloncancer under 2009 och 2010.

Detta året delade vi även ut bidrag ut Trobecks Fond i Helsingborg och här tilldelades en forskare 100.000 kr.