Warning: Creating default object from empty value in /storage/content/06/1003306/cancerstiftelsen.se/public_html/kcms/kcms_config.php on line 5 Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/06/1003306/cancerstiftelsen.se/public_html/kcms/kcms_lib.php on line 4 Gunnar Nilssons Cancerstiftelse | Forskningsanslag 2007
www.cancerstiftelsen.se | Onsdag, 1 December 2021 | [English]
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse
Det går att komma längre.
Det går att rädda fler!

Forskningsanslag 2007

Totalt utdelat 2007: 59 bidrag på sammanlagt 5.194.457 kr. Totalt insamlade medel under 2006 – 429.457 kr – delas ut till fyra forskare, varav tre bidrag gäller prostatacancer, 359.457 kr och ett bidrag gäller lungcancer, 70.000 kr. De fyra bidragstagarna är markerade med fetstil i förteckningen.

Tumörimmunologi och immunterapi vid KLL
Per-Ola Andersson, Göteborg. 60.000 SEK.

Cell adhesion – ett kliniskt verifierat "target" för att hämma epiteliala tumörers metastasering
Tommy Andersson, Malmö. 150.000 SEK.

Genexpressionsanalys av maligna B-cellslymfom
Ulrika Andréasson, Lund. 15.000 SEK.

Novel cancer treatment strategies based on inhibition of Notch signalling
Håkan Axelson, Malmö. 100.000 SEK.

Monoklonala antikroppar och internalisering
Bo Baldetorp, Lund. 60.000 SEK.

Målstyrd anti-angiogenesbehandling av cancer
Mattias Belting, Lund. 100.000 SEK.

Development of stem cells as vehicles for brain tumor therapy
Johan Bengzonl, Lund. 60.000 SEK.

Prediktiva biomarkörer vid prostatacancer
Anders Bjartell, Malmö. 150.000 SEK.

Klassificering av familjär o sporadisk bröstcancer
Åke Borg, Lund. 200.000 SEK.

Tumörmarkörer och cancer
Charlotte Bratt, Lund. 60.000 SEK.

Expansion av hematopoietiska stamceller
Ann Brun, Lund. 60.000 SEK.

PET vid cervixcancer
Eva Brun, Lund. 60.000 SEK.

Psykosocial uppföljning vid ärftlig cancer
Christina Carlsson, Lund. 60.000 SEK.

Gynekologisk cancer – tidig diagnostik
Bertil Casslén, Lund. 60.000 SEK.

SWENOTECA
Eva Cavallin-Ståhl, Lund. 110.000 SEK.

Immunterapi av möss med gliom
Anna Darabi, Lund. 60.000 SEK.

Målstyrd terapi vid leukemi-p53 målgenen TRIM22
Kristina Drott, Lund. 60.000 SEK.

Förbättrad diagnostik och prognostik i sarkom
Jacob Engellau, Lund. 75.000 SEK.

Typning av glioblastom för förbättrad diagnostik o. prognostik
Elisabet Englund, Lund. 75.000 SEK.

Onkolytisk adenovirusterapi av prostatacancer
Magnus Essand, Uppsala. 109.457 SEK.

Strålresistens och lokalrecidiv vid bröstcancer
Mårten Fernö, Lund. 150.000 SEK.

Genomisk karakterisering och funtionella studier av leukemiassocierade genetiska avvikelser
Thoas Fioretos, Malmö. 150.000 SEK.

Kartläggning av mekanismer bakom kromosomal instabilitet i tumörer som angreppspunkter för prognostik och terapi
David Gisselsson, Lund. 100.000 SEK.

Genetic polymorphisms and cancer testis
Aleksander Giwercman, Malmö. 150.000 SEK.

Genetiska varianters betydelse för prostatacancer
Yvonne Giwercman, Malmö. 100.00 SEK.

Studier av leukemicellers differentiering
Urban Gullberg, Lund. 60.000 SEK.

Förfinad patologi-tumörbiologi i colorektal cancer
Britta Halvarsson, Helsingborg. 60.000 SEK.

DNA-profiler i primär bröstcancer
Ingrid Hedenfalk, Lund. 60.000 SEK.

Utveckling av STAT3-hämmare mot prostatacancer
Rebecka Hellsten, Malmö. 60.000 SEK.

Hematopoietic stem cell function
Anne Hultquist, Lund. 60.000 SEK.

Analys av genomförändringar i urinblåscancer
Mattias Höglund. Lund. 100.000 SEK.

Prognosfaktorer vid aggressiva B-cellslymfom
Mats Jerkeman, Lund. 60.000 SEK.

Undersökning av normalvarianter av gener som är viktiga för att bryta ner bröstcancerläkemedel o proteiner som kan vara viktiga för prognosen
Helena Jernström, Lund. 60.000 SEK.

Vävnadsarraybaserade analyser av riskfaktorer – bröstcancer
Karin Jirström, Malmö. 100.000 SEK.

Genetiska markörer vid övre GI cancer
Jan Johansson, Lund. 60.000 SEK.

Utforskning av VHL-oberoende tumörprogression hos klarcellig njurcancer
Martin Eugén Johansson, Malmö. 60.000 SEK.

EGFR-blockad som strålpotentiering
Anders Johnsson, Lund. 60.000 SEK.

Molekylär karakterisering av malignt melanom
Göran Jönsson, Lund. 60.000 SEK.

Tamoxifen response in breast cancer
Göran Landberg, Malmö. 150.000 SEK.

Cancerstamceller i leukemi och prostatacancer
Jenny Liao Persson, Malmö. 100.000 SEK.

Riskfaktorer för tarmcancer
Annika Lindblom, Stockholm. 60.000 SEK.

Fysik och dosimetri inom systemisk strålterapi
Michael Ljungberg, Lund. 60.000 SEK.

Proteoglykaners roll i skivepitelcancer
Anders Malmström, Lund. 60.000 SEK.

Hur utvecklas ärftlig colorektalcancer
Mef Nilbert, Lund. 200.000 SEK.

Glioma stem cells
Ulrike Nuber, Lund. 75.000 SEK.

Molekylärgenetiska studier av mjukdelstumörer och leukemi
Ioannis Panagopoulos, Lund. 75.000 SEK.

Tumour multidrug resistance with focus on arsenic trioxide effects
Helen Pettersson, Malmö. 70.000 SEK.

Tumöraggressivitet och syrebrist
Sven Påhlman, Malmö. 150.000 SEK.

Genetiska avvikelser vid T-cellslymfom
Thomas Relander, Lund. 60.000 SEK.

Epigenetik och mikromiljöpåverkan i bröstcancer
Karin Rennstam, Lund. 60.000 SEK.

Investigation of alterations in the c-Kit signal transduction machinery
Lars Rönnstrand, Malmö. 100.000 SEK.

Mantelcellslymfom – patogenes och terapitargets
Birgitta Sander, Stockholm. 60.000 SEK.

MSC: Stamceller från benmärg och osteosarkom
Stefan Scheding, Lund. 100.000 SEK.

Dendritic cell-based therapy for the treatment of experimental brain tumors
Peter Siesjö, Lund. 60.000 SEK.

Flt3 in normal and malignant hematopoiesis
Ewa Sitnicka, Lund. 100.000 SEK.

Inflammationsinducerad koloncancer
Anita Sjölander, Malmö. 60.000 SEK.

Systemisk strålterapi – Behandlingsoptimering
Sven-Erik Strand, Lund. 150.000 SEK.

Målriktad Cancerbehandling (Antikroppsbehandling) med Radioaktiva Isotoper
Jan Tennvall, Lund. 150.000 SEK.

Effekten av EPO och andra cytokiner på tumörtillväxt efter kirurgiskt trauma
Johan Wennerberg, Lund. 100.000 SEK.