www.cancerstiftelsen.se | Måndag, 17 Maj 2021 | [English]
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse
Det går att komma längre.
Det går att rädda fler!

Kontakt

Stiftelsens adress är: Gunnar Nilssons Cancerstiftelse, Box 1071, 251 10 Helsingborg.
Besöksadress c/o Adokaterna Peyron, Stortorget 16, Helsingborg


Telefon: 042-21 03 05.
bg 717-2844
Org.nr 843001-1380.

Kontaktperson
Vill du veta mer om stiftelsen eller komma i kontakt med någon av de forskare som fått bidrag från Gunnar Nilssons Cancerstiftelse? Välkommen att kontakta

Börje Samuelsson, stiftelsens sekreterare: borje.samuelsson@peyron.se

Iréne Österberg, stiftelsens kanslist: irene@cancerstiftelsen.se eller telefon 042-21 03 05.

info@cancerstiftelsen.se

Mediakontakt