Warning: Creating default object from empty value in /storage/content/06/1003306/cancerstiftelsen.se/public_html/kcms/kcms_config.php on line 5 Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/06/1003306/cancerstiftelsen.se/public_html/kcms/kcms_lib.php on line 4 Gunnar Nilssons Cancerstiftelse | Forskningsanslag
www.cancerstiftelsen.se | Onsdag, 1 December 2021 | [English]
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse
Det går att komma längre.
Det går att rädda fler!

Forskningsanslag

 

OBS! Innan du börjar med din ansökan så notera följande förändrade förutsättningar.

Behörig att söka anslag är den som, vid ansökningstidens utgång, 


         a) Har disputerat inom de 10 senaste åren, för årets ansökan efter 2009-01-7.

              Graviditets- och föräldraledighet, exkluderat, liksom sjukdomsperioder                           sammanhängande över 3 månader.


             Datum för disputation ska anges liksom handledare. Oavsett 10-årsgränsen kan

     den söka som föregående år erhållit ett 1-årsanslag från Stiftelsen. 

 

       b)  Inte uppbär forskningsanslag från Vetenskapsrådet, Cancerfonden eller

             Barncancerfonden. S k postdockanslag diskvalificerar inte från ansökan.

 

 

 Annons för utlysning av forskningsanslag

 

 Gunnar Nilssons Cancerstiftelse

 

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse har till ändamål att bland annat stödja utbildning och forskning vars syfte är att bekämpa cancersjukdomar.

 

Stiftelsen stödjer företrädesvis klinisk och experimentell cancerforskning av disputerade forskare i södra Sverige.

 

Behörig att söka är den som disputerat inom de senaste 10 åren, se vidare cancerstiftelsen.se för detaljerad information, och den som, oavsett tid för disputation,  föregående år erhållit ett  anslag från Stiftelsen. Bidrag lämnas endast undantagsvis åt forskare vilka inte är verksamma i södra Sverige.

 

Ansökan om bidrag till projektanslag kan göras endast av den som är huvudman för projektet. Det utdelningsbara beloppet år 2022 är c:a 4 miljoner kronor. Anslagsbeloppet är normalt inom intervallet 150 - 300 tkr men några utvalda ansökningar kommer att kunna erhålla ett ökat belopp upp till maximalt 500 tkr. Anslag kan ges för 1 eller 2 år.

 

Ansökan görs elektroniskt via stiftelsens hemsida, www.cancerstiftelsen.se

 

Formel 1-föraren Gunnar Nilsson dog ung i cancer. Stiftelsen är bildad till hans åminnelse och öppen för ansökningar från och med den 7 jan 2022 till och med 1 mars 2022.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Ansökningsperioden öppnas den 7:e januari 2022 och är öppen till och med 1 mars 2022.

 

Ansök här

Vi använder oss av PUL och cookies

Hämta redovisningsblankett