www.cancerstiftelsen.se | Fredag, 14 December 2018 | [English]
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse
Det går att komma längre.
Det går att rädda fler!

Forskningsanslag

 

OBS! Innan du börjar med din ansökan så notera följande förändrade förutsättningar.

Behörig att söka anslag är den som, vid ansökningstidens utgång, 

         a) Har disputerat inom de 10 senaste åren. Graviditets- och föräldraledighet,

            exkluderat, liksom sjukdomsperioder sammanhängade över 3månader.

             Datum för disputation ska anges liksom handledare.

 

       b)  Inte uppbär forskningsanslag från Vetenskapsrådet, Cancerfonden eller

             Barncancerfonden. S k postdockanslag diskvalificerar inte från ansökan.

 

       c) Den som föregående år fått ett 1-års anslag 

 

 

Bidrag lämnas endast i undantagsvis åt forskare vilka inte är verksamma i södra Sverige. Ansökan om bidrag till projektanslag kan göras endast av den som är huvudman för projektet. Stödet riktas i första hand till nidividuella forskningsprojekt i form av drifts- och/eller apparaturanslag. Forskningsanslag utannonseras i slutet av året. 

 

Ansökan ska göras elektroniskt via vår hemsida. Ansökningsperioden öppnas
den 7:e januari 2019 och är öppen till och med den 3  mars  2019. 

 

Ansökningsperioden öppnas den 7:e januari 2019 och är öppen till och med 3 mars 2019.

 

Ansök här

Vi använder oss av PUL och cookies

Hämta redovisningsblankett