www.cancerstiftelsen.se | Onsdag, 14 April 2021 | [English]
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse
Det går att komma längre.
Det går att rädda fler!

 Stiftelsens spetsprojekt 2010

Det insamlade beloppet, 171 585 kr delas mellan tre forskare, Yvonne Ceder,
Karin Leandersson och Lao Saal. Utöver sina ordinarie anslag fick de vadera  57 195 kr.