www.cancerstiftelsen.se | Onsdag, 14 April 2021 | [English]
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse
Det går att komma längre.
Det går att rädda fler!

Forskningsprojekt som har erhållit anslag för 2010

 

Forskningsanslagen för 2010 är nu klara och finns i listan under nedanstående länk

 

Klicka här för att få fram listan

2009 fick följande tre forskningsprojekt anslag även för 2010


Helena Jernström, Lund
Kan normalvarianter av gener involverade i nedbrytning av bröstcancerläkemedel och hormoner samt patientens livsstil prediktera prognos och terpisvar hos
bröstcancerpatienter? ,
100 000

Jonas Manjer, Malmö
Vitamin-D and risk of breast cancer, 100.000

Anita Sjölander, Malmö
Inflammations inducerad cancer, 100.000