www.cancerstiftelsen.se | Onsdag, 14 April 2021 | [English]
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse
Det går att komma längre.
Det går att rädda fler!

 

 Stiftelsens spetsprojekt 2009

Det insamlade beloppet, 443 189 kr delas mellan två forskare, Karin Jirström och
Mattias Höglund. Hälften delas ut 2009 och resten 2010.