www.cancerstiftelsen.se | Måndag, 17 Maj 2021 | [English]
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse
Det går att komma längre.
Det går att rädda fler!

Välkommen till Gunnar Nilssons Cancerstiftelse!

Gunnar Nilsson var en välkänd racerförare som just fått sitt stora genombrott när testikelcancer satte stopp för den fortsatta karriären. Gunnar Nilsson blev 29 år.

Familjen Nilsson donerade sina tillgångar till cancerforskning. Gunnar Nilssons cancerstiftelse har sitt säte i Helsingborg och stöder klinisk och klinisk experimentell cancerforskning, företrädesvis i södra Sverige. Varje år delar stiftelsen ut ca. 4 miljoner kr till cancerforskning. I familjen Nilssons anda önskar vi göra skillnad – vi tror att det går att komma längre, det går att rädda fler.

Om stiftelsen Forskningsanslag Gåvor